Етичен кодекс

Като доставчик, издържал световно признат социален и етичен одит SMETA,  ние прилагаме Основен Кодекс на Етичната Търговска Инициатива (ETI).

Вижте документа